Ogłoszenia i aktualności

Będzie próg spowalniający na ulicy Mickiewicza

Dobre  wiadomości dla mieszkańców nieruchomości przy ul. Mickiewicza w Skierniewicach. Komisja Ruchu Drogowego, działająca przy Prezydencie Miasta Skierniewice, zdecydowała o wykonaniu podwyższenia przejścia dla pieszych w połowie długości ulicy.
Decyzja została podjęta na wniosek mieszkańców, którzy podpisali petycję do Prezydenta Miasta Krzysztofa Jażdżyka w tej sprawie. Petycję wsparł również zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej STANDARD, która jest administratorem okolicznych nieruchomości przy ul. Mickiewicza 18 i Mickiewicza 16A.
– Bardzo się cieszę z tej decyzji, bowiem również jestem mieszkańcem ulicy Mickiewicza i obserwuję zagrożenia w bezpieczeństwie pieszych. Okoliczne nieruchomości zamieszkują głównie rodziny z dziećmi w wieku szkolnym, które przekraczając jezdnię są narażone na niebezpieczeństwo ze strony szybko jeżdżących tą ulicą samochodów. – mówi Paweł Bruger, Prezes Zarządu SML-W STANDARD.
W ramach planowanej inwestycji zostanie wykonany próg spowalniający dla samochodów, będący podwyższeniem przejścia dla pieszych, podobny do tego, który funkcjonuje na ulicy Lelewela w Skierniewicach. Inwestycja ma zostać wykonana tuż po wakacjach.

wróć do ogłoszeń