Ogłoszenia i aktualności

Informacja o wyborze oferty na sporządzenie przeglądów technicznych budynków

W dniu 08-11-2018r. na posiedzeniu Zarządu SMLW „Standard” podjęto decyzję o wyborze oferty na przeprowadzenie okresowych przeglądów stanu technicznego budynków wielorodzinnych. Ofertę przedstawiła Aneta Paruzel prowadząca działalność gospodarczą Deco- Studio z siedzibą w Skierniewicach przy Al. Niepodległości 20 NIP 836-159-88-91. Oferta została złożona w terminie wraz ze wszystkimi wymaganymi dokumentami. Innych ofert nie zgłoszono. W związku z powyższym Zarząd SMLW „Standard” zleci firmie Deco-Studio Aneta Paruzel wykonanie okresowych przeglądów stanu technicznego budynków wielorodzinnych znajdujących się w Skierniewicach przy ul. 19 Lutego 5, A.Asnyka 84, A.Mickiewicza 16A, A. Mickiewicza 18 oraz Armii Krajowej 41.

wróć do ogłoszeń