Ogłoszenia i aktualności

Informacja o wyborze oferty na wykonanie projektu termomodernizacji budynku przy ul. Mickiewicza 18

Zarząd SML-W Standard informuje, iż na posiedzeniu w dniu 11 kwietnia 2019 r. podjęto następujące decyzje:
Z przeglądu audytów energetycznych przeprowadzonych w nieruchomościach przy ul. A. Asnyka 84, Armii Krajowej 41 i A. Mickiewicza 18 stwierdzono, iż nieruchomość przy ul. Armii Krajowej 41 (Segment B) nie kwalifikuje się do udziału w programie JEREMIE2 z uwagi na brak możliwości osiągnięcia minimalnego efektu energetycznego w wysokości 25%, warunkującego udzielenie pożyczki termomodernizacyjnej w ramach środków z programu JEREMIE2. Przeprowadzony audyt energetyczny w tej nieruchomości wykazał, iż możliwy do osiągnięcia efekt energetyczny wynosi 7,12%.
Należy przeprowadzić wnikliwą analizę zasadności przeprowadzenia termomodernizacji budynku przy ul. A. Asnyka 84 z uwagi na problemy mieszkańców z prawidłowością funkcjonowania wentylacji grawitacyjnej oraz ogrzewania. Przeprowadzony audyt energetyczny zakłada, iż aby osiągnąć efekt energetyczny przekraczający 25%, oprócz docieplenia ścian osłonowych, należy wymienić również stolarkę okienną i drzwiową w budynku. Z sugestii audytora wynika, iż takie działanie mogłoby nawarstwić problemy mieszkańców niektórych lokali w tej nieruchomości, związane z niedomaganiem wentylacji grawitacyjnej. Biorąc pod uwagę powyższe, a także fakt, iż w ww. lokalach nie zostały zamontowane nawiewniki okienne postanowiono o odłożeniu prac termomodernizacyjnych w ramach programu JEREMIE2 i rozważeniu wykonania ich w przyszłym sezonie ze środków własnych z wyłączeniem wymiany stolarki okiennej i drzwiowej. W najbliższym czasie w nieruchomości zostanie wykonana inwentaryzacja przewodów kominowych wraz z wykazem przyłączeń w celu dalszej analizy rozwiązania problemów związanych z występującą w niektórych lokalach wilgocią na ścianach.
Po analizie wyników audytów energetycznych stwierdzono, że podczas wyboru ofert na wykonanie projektu termomodernizacji należy rozpatrywać wyłącznie termomodernizację budynku przy ul. Mickiewicza 18.
W prowadzonym postępowaniu konkursowym w biura Spółdzielni wpłynęło 8 ofert.
Oferty:
TEL Biuro Architektoniczne ze Skierniewic
SENS.Media Sebastian Szajdziński z Kalisza
EKSPERTON Wojciech Natkaniec (Dąbrowa Górnicza)
ARTMOST s.c. z Poznania
Pracownia Audytorska sp. z o.o. z Ostrowca Św.
Inwestprojekt Poznań sp. z o.o.
Plan3D z Łodzi
Inwestprojekt sp. z o.o. z Warszawy
Po analizie warunków cenowych nadesłanych ofert dokonano wyboru firmy TEL Biuro Architektoniczne ze Skierniewic.

Paweł Bruger – Prezes Zarządu
Katarzyna Bieniaszewska – Członek Zarządu

wróć do ogłoszeń