Ogłoszenia i aktualności

Ogłoszenie o wyniku postępowania o udzielenie zamówienia na remont elewacji i tarasów w nieruchomości przy ul. Armii Krajowej 41 segment B

SML-W STANDARD informuje, iż w komisja w składzie:

Katarzyna Bieniaszewska

Przemysław Matulski

Tomasz Burczyński

Krzysztof Orliński

Paweł Bruger

 

podczas posiedzenia w dniu 15 lipca 2020 roku postanowiła o unieważnieniu postępowania z następujących powodów:

– żadna z dwóch nadesłanych ofert nie mieści się z budżecie Zamawiającego,

– żadna z dwóch nadesłanych ofert nie zawierała wymaganego okresu gwarancji na wykonanie robót budowlanych.

 

Tym samym zgodnie postanowiono o powtórzeniu postępowania.

wróć do ogłoszeń