Ogłoszenia i aktualności

Ogłoszenie o wyniku postępowania o udzielenie zamówienia

Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko – Własnościowa STANDARD informuje, iż unieważnia postępowanie o udzielnie zamówienia na wykonanie prac budowlanych pod nazwą Termomodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Mickiewicza 18 w Skierniewicach w zakresie robót budowlanych.

 Postępowanie zostało unieważnione z powodu zbyt wysokich wartości cenowych proponowanych przez oferentów.

wróć do ogłoszeń