Ogłoszenia i aktualności

Ogłoszenie o wyniku postępowania na wyłonienie wykonawcy prac remontu elewacji w nieruchomości przy ul. Armii Krajowej 41 segment B

Wynik posiedzenia Komisji do przeprowadzenia postępowania ofertowego na wykonanie prac termomodernizacyjnych na nieruchomości przy ul. Armii Krajowej 41 segment B w Skierniewicach odbytego w dniu 31 sierpnia 2020 r. w siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej STANDARD

Obecni:
1. Katarzyna Bieniaszewska – Członek komisji
2. Przemysław Matulski – Członek komisji
3. Krzysztof Orliński – Członek komisji
4. Paweł Bruger – Członek komisji

W prowadzonym postępowaniu ofertowym na wykonanie prac remontowych elewacji nieruchomości przy ul. Armii Krajowej 41 segment B do biura Spółdzielni wpłynęły 4 oferty:

1. Usługi Remontowo-Budowlane Blacharsko-Dekarskie
„ART DACH”Artur Słodki
96-100 Skierniewice ul.Łowicka 76

2. ”AR-BUDEKS” Arkadiusz Pąsiek
96-100 Skierniewice Miedniewice 209N

3. Zakład Remontowo-Budowlany Jerzy Warowicki
96-100 Skierniewice ul.Listopadowa 8

4. Przedsiębiorstwo Produkcji Handlu i Usług
„WIKAM” Spółka z o.o.
96-100 Skerniewice ul.Lelewela 5

Po otwarciu ofert najkorzystniejszą wg kryteriów cena (80%)/ okres gwarancyjny (20%) była oferta złożona przez P.P.H.i U. WIKAM Sp.z o.o. ul.Lelewela 5, 96-100 Skierniewice.

W związku z tym komisja dokonała wyboru ww oferty oraz zdecydowała o podpisaniu umowy na wykonanie prac w możliwie najkrótszym terminie.

wróć do ogłoszeń