Ogłoszenia i aktualności

Projekt zmian do Statutu SML-W STANDARD

Podczas nadchodzącego Walnego Zgromadzenia głosowany będzie m.in. zmieniony Statut Spółdzielni, który został dostosowany do nowych wymogów prawnych zgodnie z Ustawą z dn. 16 września 1982 r. – Prawo spółdzielcze (Dz.U. z 2017 r. poz. 1560 z późn. zm.) oraz Ustawą z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych (Dz.U. z 2013 r. poz. 1222 z późn. zm).

W dziale Dokumenty dostępny do pobrania jest projekt nowego statutu oraz jego wersja robocza z zaznaczeniem naniesionych zmian w stosunku do dotychczas obowiązującej wersji. Zapraszamy do zapoznania się ze zmianami TUTAJ

wróć do ogłoszeń