Ogłoszenia i aktualności

Spółdzielnia zleci wykonanie przeglądów technicznych budynków

Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko- Własnościowa „Standard”, działając na podstawie  art. 61 i 62 ustawy Prawo Budowlane (Dz. U. 1994 Nr 89 poz. 414) zleci wykonanie okresowych przeglądów stanu technicznego budynków znajdujących się w zasobach spółdzielni pod adresami: A. Mickiewicza 16a i 18, Asnyka 84, Armii Krajowej 41 oraz 19 Lutego 5  w Skierniewicach.
Oferty wraz z kopią dokumentów poświadczających uprawnienia budowlane należy składać do dnia 30 października br. pod adres: kontakt@standardskierniewice.pl  lub bezpośrednio do biura spółdzielni przy ul. Kopernika 5 w Skierniewicach (obok klubu Konstancja).
Więcej informacji można uzyskać pod nr tel. 537 97 77 66

wróć do ogłoszeń