Ogłoszenia i aktualności

Wyniki wyboru wykonawcy audytów energetycznych

Zarząd SML-W Standard uprzejmie informuje, iż w prowadzonym postępowaniu na wybór wykonawcy audytów energetycznych w budynkach należących do zasobów spółdzielni, zlokalizowanych przy ulicach:

  • A. Asnyka 84
  • Armii Krajowej 41
  • A. Mickiewicza 18

W odpowiedzi na zamieszczone ogłoszenie na stronie internetowej Spółdzielni zgłosiły się następujące firmy:

  • GJ Projekt
  • Argox Eco Energia
  • Marek Owsiejczyk „VITA”

Zarząd SML-W Standard, na posiedzeniu w dn. 16 stycznia 2019 roku podjął decyzję o wyborze podmiotu pod nazwą Marek Owsiejczyk „VITA”. 

Kryterium wyboru: cena wykonania usługi.

wróć do ogłoszeń