Ogłoszenia i aktualności

Zawiadomienie o stawkach za gospodarowanie odpadami

SML-W Standard informuje, że zgodnie z Uchwałą Rady Miasta Skierniewice Nr XIV/160/2019 z dnia 28 listopada 2019r. zostały zatwierdzone nowe opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości na terenie Miasta Skierniewice.

W związku z powyższym od dnia 01.01.2020r. obowiązuje nowa stawka opłaty w wysokości:

  • 20,60zł od każdej osoby zamieszkującej daną nieruchomość w przypadku, gdy odpady będą zbierane i odbierane w sposób selektywny;
  • 41,20zł od każdej osoby zamieszkującej daną nieruchomość w przypadku, gdy nie zostanie wypełniony obowiązek zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny.

Prosimy o uwzględnienie powyższej zmiany w wymiarze czynszu za miesiąc styczeń 2020r.

wróć do ogłoszeń